Skip to content

Cement a vápno

Holcim

Holcim (Slovensko) a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku. Jadrom podnikania spoločnosti na Slovensku je výroba a predaj cementu, transportovaného betónu a kameniva. Je najvýznamnejší výrobca cementu na Slovensku. Okrem palety šedých cementov vyrába v závode v Rohožníku aj biely cement vysokej kvality. Výrobu transportovaného betónu zabezpečuje spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. v sieti prevádzok v západnej a strednej časti Slovenska. V oblasti ťažby štrku a kameniva sa Holcim (Slovensko) a. s. etabloval v posledných rokoch. Ťažba štrku a kameniva sa realizuje v dvoch štrkovniach a jednom lome. www.holcim.sk